Zaštita podataka

Nexe grupa d.d. (dalje u tekstu: Društvo) prikuplja i obrađuje osobne podatke fizičkih osoba u svrhu izvršavanja zakonskih obveza, te radi ispunjavanja zadataka koje obavlja u svom redovnom poslovanju i to u opsegu koji je nužan da bi se obavljala registrirana djelatnost.

Društvo će prije prikupljanja podataka dati informaciju u koju svrhu se podaci prikupljaju, na temelju koje pravne osnove, komu se podaci otkrivaju te o pravu pojedinca da svojim podacima pristupi, da zahtijeva njihov ispravak ili eventualno brisanje.

Ukoliko obrada podataka nije nužna za ispunjavanje zakonskih odredbi ili izvršavanje ugovora, od ispitanika će biti zatražena privola za obradu njegovih osobnih podataka, i to u pisanom obliku.

Prikupljeni podaci će se čuvati koliko je potrebno s obzirom na rokove sukladno važećim propisima te s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni.

Društvo također poduzima sve tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

Društvo će svakom ispitaniku odgovoriti na njegov zahtjev za ostvarivanjem prava u vezi s obradom osobnih podataka (uvid u obradu i promjenu podataka, brisanje i ograničenje podataka, uskratu privole…). Na zahtjev ispitanika te u slučaju ako to samo utvrdi, Društvo će dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Zahtjev za ostvarivanje prava je dostupan na ovoj web stranici te se isti u slučaju potrebe za ostvarivanjem prava u vezi s obradom osobnih podataka može ispuniti i poslati Društvu sukladno uputama u samom Zahtjevu. 

U cilju što efikasnije zaštite podataka, Društvo je donijelo i Pravilnik o zaštiti osobnih podataka u kojem se detaljnije reguliraju postupci u vezi zaštite privatnosti ispitanika.

Navedena Pravila zaštite osobnih podataka također primjenjuju i sve članice Nexe Grupe, u ovome slučaju Nexe crijep Dilj d.o.o. Vinkovci, na koje se odnosi Opća uredba o zaštiti osobnih podataka.

Nexe grupa – politika zaštite osobnih podataka